Demos Helsinki

Demos Helsinki rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa yhdistämällä ihmisten toiminnan ja parhaan ymmärryksen yhteiskunnan muutoksesta.

Demos Helsinki synnyttää ajatuksia, jotka luovat muutosta. Meihin otetaan yhteyttä, kun vanhat ratkaisumallit eivät riitä ja tarvitaan uusia ideoita, konsepteja tai strategista muutosta. Työstämme tekee erityislaatuista laajapohjainen tulevaisuudentutkimus ja huipputieteen hyödyntäminen. Demos Helsingin tekemistä ohjaa kolme periaatetta:

Systeeminen ajattelu johdattaa muutosprosessit megatrendeistä tarkkoihin ratkaisuihin. Murroskohdissa päättäväisetkin organisaatiot jäävät helposti yhteistyötahojensa ja tuotantoprosessiensa vangiksi. Silloin tarvitaan systeemistä muutosta. Sen tekemiseen Demos Helsinki on erikoistunut.

Avoimuus takaa työmme vaikuttavuuden. Se auttaa uusia toimijoita tarttumaan asioihin ja luo uutta toimijuutta ja uusia arvoketjuja. Demos Helsingin tutkimus johtaa aina vapaasti leviävään raporttiin, luentoon, tapahtumaan tai elokuvaan. Emme tee papereita hyllyyn emmekä pienen piirin käyttöön, vaan näkyvää ja tuntuvaa muutosta.

Ihmisten yhdistäminen on perusta uuden kehittämiselle. Demos Helsinki on hyvä löytämään muutoksesta kiinnostuneita ihmisiä, tuomaan heidät yhteen ja saamaan heidät toimimaan. Kun organisaatioita, ihmisryhmiä ja intressejä yhdistetään, syntyy muutos, joka juurtuu syvälle.

Demos Helsinki on itsenäinen ajatushautomo

Demos Helsinki työllistää 18 tutkijaa sekä suuren yhteistyöverkoston. Olemme yhdistysmuotoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Vakituiset työntekijät vastaavat yhdessä strategian toteuttamisesta ja organisaation päivittäisestä johtamisesta. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen hallitus. Demoksen hallitukseen kuuluvat Tuija Talvitie (pj.), Aleksi Aaltonen, Tuomo Pentikäinen, Bo Harald, Satu Korhonen ja Mikkoa Annala.

Demos Helsingin associate-ryhmään voit tutustua täällä.

Helpoin tapa tutustua Demos Helsingissä tekemäämme työhön on tutustua hankekohtaisiin julkaisuihimme.

Vilkaise myös, mitä Demos Helsingistä ja hankkeistamme on kirjoitettu muualla mediassa. Kootut artikkelit vuosien varrelta löytyvät media-arkistostamme.

Demos Helsingin logon voi ladata täältä.

Töihin Demokseen?

Lue lisää täältä.