Demos Helsinki Associate-ryhmä

Antti Hautamäki

anttikuva3Senior associate Antti Hautamäki on innovaatiotoiminnan ja palveluinnovaatioiden tutkimusprofessori Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut aiemmin Sitran tutkimus- ja ohjelmajohtajana, konsulttina, yliopisto-opettajana ja Demos Helsingin neuvonantajaryhmän puheenjohtajana. Hautamäki on kehitellyt pitkään uudentyyppistä innovaatiokäsitystä, jota hän kutsuu kestäväksi innovaatioksi.

Kotisivut: http://www.kestavainnovaatio.fi/
CV: http://www.kestavainnovaatio.fi/uploads/doc/anttihautamakiCV2011.pdf

Juha Huuskonen

Juha Huuskonen on kuraattori ja organisaattori. Hän on toiminut niin avoimen tiedon, ohjelmistokehityksen kuin taiteenkin parissa. Hän on ollut käynnistämässä Open Knowledge Finland -järjestöä, Pikseliähky-festivaalia ja katastro.fi-mediataidekollektiivia. Koulutukseltaan Huuskonen on diplomi-insinööri.

Kotisivut: http://juhahuuskonen.fi/
Twitter: juhuutweet

Airi Lampinen

Photo on 2012-10-23 at 16.20Airi Lampinen on sosiaalipsykologian tutkija. Hänen erikoisalaansa ovat sosiaalinen media sekä sisällön jakamisen ja yhdessä toimimisen arkiset käytännöt yhteisöpalveluissa. Lampinen työskentelee Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITissä. Airin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa esitarkastuksessa oleva väitöskirja käsittelee sosiaalisten rajojen neuvottelua yhteisöpalveluissa.

Loppusuoralla olevien jatko-opintojensa aikana Airi on ollut vierailevana opiskelijatutkijana Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä, sekä harjoittelijana Microsoft Research New Englandin Social Media Collectivessa. Lukuvuodeksi 2013-2013 Airi palaa Berkeleyn School of Informationiin, tällä kertaa tutkimaan jakamistaloutta ja sosiaalisen vaihdon säännönmukaisuuksia verkottuneessa yhteiskunnassa. Pohjois-Kalifornia on myös mainio ympäristö jatkaa pohdintoja siitä, miten uutta teknologiaa kehittävät start-upit ja sosiaalitieteellinen tutkimus voidaan saattaa hedelmälliseen yhteistyöhön.

Aiemmin Airi on työskennellyt harjoittalijana Tilastokeskuksessa sekä Sveitsissä vietetyn vaihto-opintovuoden jälkimainingeissa YK:n Euroopan talouskomission väestöyksikössä, jossa hänen tehtävänsä liittyivät ensisijaisesti ikääntymisteemoihin.

Kotisivu: airilampinen.fi
LinkedIn: http://fi.linkedin.com/pub/airi-lampinen/3/27a/524
Twitter: airi_

Seungho Lee

Seungho Lee on strategisen designin tutkija. Hän on soveltanut design-ajattelun menetelmiä mm. lihankulutuksen syiden ja seurausten tutkimiseen. Lee on työskennellyt mm. Sitrassa ja design-organisaatiossa sekä Etelä-Koreassa että Suomessa. Parhaillaan hän opettaa ja valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopistossa.

Kotisivu: http://www.leeseungho.com/
CV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3284699/seungho/CV-Seungho-Lee.pdf

Juha Mikkonen

Mikkonen_Juha-low_res_3

Juha Mikkonen on ollut Demos Helsingin Associate -ryhmän jäsen kesäkuusta 2013 alkaen. Mikkonen on terveyspolitiikan ja oikeudenmukaisuuskysymysten asiantuntija sekä tutkija. Hän on toiminut yli kymmenen vuotta asiantuntijatehtävissä ja luottamustoimissa useissa organisaatioissa Euroopassa ja Kanadassa.
Mikkonen valmistelee parhaillaan väitöskirjaa terveyseroista ja niihin vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä Yorkin yliopistossa Kanadassa. Viime vuosien aikana hän on julkaissut artikkeleita ja raportteja muun muassa terveyden tasa-arvosta, köyhyydestä ja pienituloisten nuorten selviytymiskeinoista.