Tuuli Kaskinen, toiminnanjohtaja

Tuuli Kaskinen on Demos Helsingin toiminnanjohtaja, jonka erikoisaloja ovat kestävät strategiat ja inspiroivien muutospolkujen rakentaminen.

Yhteiskunnalliset haasteet vaativat systeemisiä ratkaisuja. Uudet oivallukset syntyvät entistä useammin organisaatioiden välillä. Silloin tarvitaan eri toimialojen tuntemusta ja uusia yhdessä tekemisen malleja.

Tuulilla on 15 vuoden kokemus aikamme häijyimmän ongelman, ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa niin yritysten, kansalaisjärjestöjen kuin hallinnonkin kanssa.

Ennen Demos Helsinkiä Tuuli työskenteli Suomen luonnonsuojeluliitossa, jossa ympäristöpolitiikka ja yhteistyöverkostojen rakentaminen olivat hänen työnsä ytimessä. Tuuli on opiskellut kansainvälistä liiketoimintaa Turun kauppakorkeakoulussa. Gradussaan hän tutki päästökaupan vaikutuksia suomalaisten suuryritysten liiketoimintastrategioihin. Toinen korkeakoulu Tuulille on ollut työ ja vapaaehtoistoiminta kaupunkilaisessa ympäristöjärjestö Dodossa Dodossa Tuuli on ollut perustamassa yli 60 000 koululaiselle ilmastotietoa välittänyttä Ilmari-hanketta ja Sinsibere-kehityshanketta Maliin.

Tuuli on pidetty puhuja, fasilitaattori ja kommentaattori. Harrastuspuolella Tuulin ilmasto-osaaminen kytkeytyi pari vuotta sitten ruokakiinnostukseen ja tuloksena oli Kausiruokaa herkuttelijoille ja ilmastonystäville -keittokirja.

Tuuli auttaa monenlaisia organisaatioita myös hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana. Hän on Fortum Oyj:n ja OP Oyj:n neuvonantajaryhmien jäsen. Ministeriöiden toimeksiannosta Tuuli on ollut jäsenenä muun muassa Energiansäästötoimikunnassa, ERA 17 – Energiatehokkaan rakentamisen aika -toimikunnassa ja hallituksen tulevaisuusselontekoa valmistelleessa työryhmässä.

Slideshare