Noora Asikainen, tutkija

Noora Asikainen on yhteiskuntatieteilijä, joka haluaa kehittää ratkaisuja ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.

Nooran kiinnostuksen kohteita ovat:
- teknologian mahdollisuudet hyvinvointi- ja kyvykkyyserojen kaventamisessa
- työelämän muutos
- strateginen ennakointi

Demos Helsingissä Noora työskentelee muun muassa Vuosisadan rakentajat -projektin parissa.

“Demos Helsingin toiminnassa minua kiehtoo etenkin tulevaisuusorientoituneisuus, poliittinen sitoutumattomuus ja monitieteisyys. Perinteisten tieteenalojen ongelmana on usein lokeroituneisuus, joka ajoittain turhauttaa. Ajatusmaailmani ei aina mahdu näihin lokeroihin.”

Ennen Demokselle tuloa Noora on työskennellyt muun muassa lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä ja toiminut aktiivisesti opiskelijajärjestöissä ja Tahdon2013-kampanjan parissa.

  • noora.asikainen@demoshelsinki.fi
  • +358 44 545 2302
  • Twitter