Maari Parkkinen, tutkija

Maari Parkkinen on sosiologi ja väestötieteilijä, jonka erityisosaamista on terveyssosiologia, ikääntyminen ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen. Demos Helsingissä Maari työskentelee terveyteen ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyvien projektien parissa. Hän uskoo yhteiskehittämiseen ja siihen, että mitä useampi saa äänensä kuuluviin, sitä parempia ratkaisuja on mahdollista tehdä. Tällaisesta toimintatavasta erinomainen esimerkki ovat 150 asiantuntijan kanssa järjestetyt tulevaisuustyöpajat, joita Maari organisoi osana Terveyden tulevaisuudet -tutkimushanketta.

Maarin vahvuutena on monialainen tutkimusosaaminen, erityisesti tutkimusviestinnässä. Demos Helsingissä työskentelyn lisäksi Maari on opettanut kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä Helsingin yliopistolla, työskennellyt tutkimusviestinnän parissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sekä ollut mukana kehittämässä Osallistuvat Nuoret ry:n viestintää. Hän on on luova kirjoittaja, joka on tehnyt niin tutkimusraportteja kuin blogiartikkeleitakin. Maaria kiinnostavatkin erityisesti väestön hyvinvoinnin haasteet, terveyspalveluiden tulevaisuus ja tiedon ja teknologian merkitys yhteiskunnan kehittämisessä.

Maari on innokas matkustelija. Väestötieteen lisäksi hän on opiskellut kulttuurien välistä vuorovaikutusta Helsingin yliopistolla. Maari on saanut soveltaa oppejaan käytäntöön opiskellessaan terveyssosiologiaa arvostetussa ranskalaisessa yliopistossa EHESSissä (École des hautes études en sciences sociales). Kulttuureihin kohdistuvan kiinnostuksensa ansiosta Maari puhuu suomen lisäksi ranskaa ja englantia ja on työskennellyt myös näillä kielillä.