Johannes Koponen, Teemajohtaja demokratia- ja kyvykkyydet -teema-alue

Johannes Koponen johtaa Demos Helsingin työhön, koulutukseen, osallisuuteen, terveyteen, kyvykkyyksiin ja kokeiluihin keskittyvää Demokratia- ja kyvykkyydet -tiimiä ja vastaa hankkeissa tehtävästä ennakoinnista.

Johanneksen ydinosaamista ovat:
- strateginen tulevaisuudentutkimus
- systeemiajattelu
- erilaisten muutosilmiöiden yhteiskunnallisten vaikutusten ennakointi

Johannes on tehnyt skenaario- ja ennakointihankkeita Demos Helsingissä esimerkiksi työn, terveyden ja hyperkytkeytyvien teknologioiden tulevaisuuksiin liittyen.

“Demos Helsingin ennakointi perustuu yhdessä asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa kehitettyihin tulevaisuusnäkemyksiin, positiiviseen tulevaisuusnäkemykseen ja hyödyllisten muutosilmiöiden tunnistamiseen.”

Johannes on opettanut tulevaisuudentutkimuksen peruskursseja Aalto-yliopistossa ja auttanut valtioneuvoston kansliaa Ennakointiluotsin jäsenenä. Hän on myös ollut perustamassa kahta palkittua startup-yritystä.

Johannes Koponen LinkedInissä.

Yhteystiedot
puh +358415403608
sähköposti johannes.koponen@demoshelsinki.fi
Twitter: @johanneskoponen

Flickr

Slideshare